Selecteer een pagina

cookie- en privacystatement

Inleiding

DealerCom B.V. (hierna: “wij” of “Dealercom”) verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers, klanten, prospects, klanten van klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om alle belanghebbenden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via nissan@dealercom.nl of 030 – 256 72 53.

Wie zijn wij?

Wij zijn een jong, maar ervaren en full support creatief bureau met volledige focus op de automotive branche. Wij zijn gevestigd in Utrecht (Bernadottelaan 13, 3527 GA Utrecht). Dit privacystatement heeft betrekking op al onze verwerkingen, ook indien wij samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van overeenkomsten

De persoonsgegevens van onze (voormalig) klanten worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken wij naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst, het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Als bewaartermijn hanteren wij de datum van afronding van het project + 3 maanden. In die extra 3 maanden dienen wij de gegevens beschikbaar te hebben voor eventuele rapportages en navragen. Na deze periode worden de gegevens verwijderd/vernietigd.

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: post, telefoon, e-mail, maar ook via Facebook, Instagram en LinkedIn. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 • Websitebezoek, surfgedrag en marketingdoeleinden

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Zo houden wij bijvoorbeeld het klikgedrag op onze website bij, om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden.

Ook zetten wij marketing in voor het werven van (nieuwe) klanten, meer naamsbekendheid en exposure: Wij verwerken hierbij de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie ID, social ID en surfgedrag. Dit doen wij om op de juiste plek de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media-platforms. Dit doen wij via targeting op Facebook, Instagram en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.

Deze gegevens worden voornamelijk verzameld via cookies. Onderaan dit privacystatement vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website, hun functionaliteit en bewaartermijn. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Hierdoor ontvang je periodiek een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van automotive marketing en blijf je op de hoogte van producten en diensten van Dealercom. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink.

Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je je uitschrijft. Wij behouden daarna je e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat je achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

 • Contact- en aanmeldformulier

Met de contact- en aanmeldformulieren kun je ons vragen stellen. 

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en volledig antwoord hebt gekregen op je (aan)vraag of opmerking.

 • Solliciteren bij Dealercom

Op onze website bieden wij je de kans om te solliciteren op openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij je de nodige informatie te verstrekken, zoals je naam, contactgegevens, geboortedatum en eventueel een CV en een motivatiebrief.

Screening

Een onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jou online kan worden opgezocht, zoals jouw social media-profiel(en). Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met jou worden besproken. Wij wijzen sollicitanten niet af op enkel de resultaten van onze screening.

De gronden voor het verwerken van jouw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: jouw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met jou aan te gaan, en ons gerechtvaardigde belang om op basis van jouw aanvraag te beoordelen of wij je in dienst zullen nemen. Als wij hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot jouw sollicitatie, dan kan het zijn dat wij jouw gegevens naar hen doorsturen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Dealercom, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 4 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de website(s) van Dealercom. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website(s) optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacystatement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://dealercom.nl

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Onderaan dit privacystatement vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website(s), hun functionaliteit en bewaartermijn.

Bijzondere gegevens:

Tenslotte verwerken wij twee typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken wij om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto’s verwerken wij om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, dan horen wij het graag!

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor bovenstaande doeleinden?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, (vestigings)adres, (vestigings-/ woon)plaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, geboortedatum en kenteken.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via nissan@dealercom.nl of 030 – 256 72 53.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Wij vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom wij die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben (laten) verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie of ontdubbelen) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (klantcontracten) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Dealercom: het uitvoeren van onze doelstelling. Tot slot verwerken wij sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over (online) tracking methodes. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, dan weet je ons te vinden.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen “derde ontvangers” maar verwerkers en/of sub-verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een drukkerij, dataleverancier en een bureau voor dataverrijking om te kunnen voldoen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Dealercom.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen wij alleen gegevens aan derden verstrekken als wij daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website(s) van Dealercom zijn verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden, wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacystatement van de betreffende organisatie lezen.

Cookiestatement
Wij gebruiken cookies op de website(s) van Dealercom. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website(s) optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacystatement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

 • https://dealercom.nl

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website(s), hun functionaliteit en bewaartermijn.

Verwijderen:
Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in de desbetreffende browser je cookies kunt verwijderen: